Itt vagyunk és itt leszünk!

"Itt vagyunk!" sátor Debrecenben, 2015. szeptember

2023. július 1. és 2024. december 31. között, a Szimpozion Egyesülettel együttműködésben Itt vagyunk és itt leszünk! címmel valósítunk meg közös projektet. Ennek keretében Szövetségünk kommunikációs kampányt folytat és kitelepüléseket szervez országszerte.

Az Európai Unió "Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek” (CERV) programjának támogatásával zajló projekt céljai: az LMBT emberek szüleinek és hozzátartozóinak támogatása, a szülők és rokonok gyakori szégyenérzetének csökkentése, segítésük információval, lelki támogatással, közösségépítéssel és programokkal; az “LMBTQ gyermekek szülei és támogatói” csoport megerősítése, kibővítése Budapesten és vidéken; az LMBT fiatalok és a tágabb LMBT közösség (18 éves kor felett) támogatása az iskolai közegen kívül: identitáserősítő, reziliencia- és önérdekérvényesítés-növelő tréningek, workshopok Budapesten és vidéken; önkéntesképzés és LMBT tapasztalati szakértők képzése Budapesten és vidéken; az LMBT emberek láthatóságának növelése, a széles társadalom edukálása az LMBT emberekkel kapcsolatban.

A projekt keretében a Magyar LMBT Szövetség részéről, 2024 tavasza és ősze között tagszervezeteinkkel és a vidéki LMBT-szervezetekkel, csoportokkal karöltve egyrészt kitelepüléseket szervezünk Budapesten és 8 vidéki városban, lehetőleg forgalmas köztereken, másrészt ugyanezen időszakban plakátkampányt folytatunk Budapest mellett több vidéki városban is.

Projektbeli partnerszervezetünk, a Szimpozion Egyesület támogatja az LMBTQ gyermekek szülei és támogatói csoport havi személyes találkozóit, online csatlakozási lehetőséggel, 2023 és 2024 nyarán megrendezi az éves országos LMBT családi találkozót, tapasztalati szakértő és önkéntesképzést tart Budapesten, helyi csoportoknak kapacitásnövelő, közösségépítő tréningeket szervez, Szimpozion érzékenyítő foglalkozásokat tart, valamint a Szimpozion Egyesület Meleg szemmel projektje keretében videókat és kisfilmeket forgat.

A projekt az Európai Unió "Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek” (CERV) programjának támogatásával valósul meg. Az Európai Bizottság támogatása nem jelenti a projektben megvalósított tevékenységek tartalmának jóváhagyását, amely kizárólag az azt megvalósítók álláspontját tükrözi, valamint a Bizottság nem tehető felelőssé ezen információk bárminemű felhasználásáért. A projektet az Európai Unió 59 988 euróval támogatja, amelyből a Szövetségre 21 359 euró támogatás jut.