Gyermekeket kényszerít jogbizonytalanságba az új Ptk. tervezete

A Parlament által 2009-ben elfogadott Polgári Törvénykönyvvel szemben a Kormány nemrégiben benyújtott törvényjavaslata mégsem tenné lehetővé az élettársak számára, hogy örökbefogadják partnerük gyermekét. A magát “családbarátnak” nevező Kormány ezzel családok ezreit - köztük azonos nemű párokat és gyermekeiket is - tartana jogbizonytalanságban.

A hatályos családjogi törvény csak abban az esetben teszi lehetővé, hogy egy pár egyik tagja örökbefogadja partnerének gyermekét, ha a pár házasságot köt. Ezt a strasbourg-i Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlatába is ütköző szabályozást a Parlament által 2009-ben elfogadott Polgári Törvénykönyv kiküszöbölte volna, és lehetővé tette volna az élettársaknak, hogy jogilag is felelősséget vállaljanak az általuk egyébként is nevelt gyermekekért. A konzervatív többségű Országgyűlés azonban a már elfogadott és kihirdetett Ptk-t 2010-ben visszavonta, és a most újraalkotott törvényjavaslatban ez a lehetőség már nem szerepel.

A hazai és nemzetközi szakmai szervezetek véleménye szerint a gyermek érdekeinek leginkább az olyan jogi szabályozás felel meg, amely a gyermek jogi helyzetét a valóságban létező családi kapcsolatokhoz igazítja. A valóság márpedig az, hogy egyre több gyermek nevelkedik élettársi kapcsolatban, a házasság már a heteroszexuális pároknál sem magától értetődő. Mint arra az ENSZ gyermekek jogaival foglalkozó szakosított szervezete, az UNICEF Magyar Bizottsága a Ptk. kapcsán készült véleményében rámutatott: “a gyermek számára ismert, szeretett felnőtt személy – függetlenül attól, hogy az a gyermek vérszerinti szülőjének azonos vagy különböző nemű partnere – örökbefogadási jogosultságai, a gyermek számára biztosítható teljes családi élet nem hiúsulhat meg olyan jogszabályi rendelkezés miatt, amely ellentétes a gyermek jogaival és mindenek felett álló érdekével.”

A Kormány által javasolt szabályozás egyaránt érinti a különböző és azonos nemű élettársakat, ez utóbbiakat azonban fokozottan, mivel az azonos nemű párok Magyarországon házasságot egyelőre nem köthetnek. Az elmúlt években folytatott számos empirikus kutatás arra a következtetésre jutott, hogy az azonos nemű párok semmivel sem rosszabb szülők, mint a különneműek, az ilyen családban felnövő gyermekek semmilyen hátrányt nem szenvednek. Az UNICEF fent hivatkozott állásfoglalása külön is felhívja a figyelmet rá, hogy “minden gyermeket érintő ügyben elsődlegesen a gyermek szükségleteinek és jogainak kell érvényesülnie és nem pedig a szülők szexuális irányultságával kapcsolatos társadalmi, morális és egyéb fenntartásoknak.”

A Magyar LMBT Szövetség a Ptk. társadalmi vitára bocsátott tervezetéről részletes véleményt készített és részt vettünk a Minisztérium által szervezett, államtitkári szintű személyes egyeztetésen is. Ennek ellenére a társadalmi vitáról szóló összefoglalóban a Minisztérium meg sem említi az örökbefogadási szabályokra vonatkozó javaslatainkat. Az ok nyilvánvaló: elutasításuk esetén a Minisztériumnak meg kellene indokolnia, miért nem kíván változtatni a diszkriminatív, a gyermekek jogait semmibe vevő, családellenes szabályokon. Érvek márpedig - a homofób előítéletektől eltekintve - nincsenek.

A Magyar LMBT Szövetség ezért felszólítja a Kormányt és a parlamenti pártokat, hogy módosító javaslatok benyújtásával tegyék lehetővé, hogy az élettársak örökbefogadhassák partnerük gyermekét.